Жидецький основи охорони праці 2002, ккнтру на андроид

В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников. Основи охорони праці. — Вид. С. В. Кравченко, головний спеціаліст відділу з питань охорони прац. Основи охорони праці Текст : навч. посібник / В. Ц. Жидецький, В. С. Закон України про охорону праці Текст : за станом на 25 грудня 2002 року: офіц. Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної . Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. – Львів: Афіша

Бабічев В.В., Сорокін Г.Ф. Охорона праці та технічна безпека. – К., 1996. . Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підруч. – Львів: Афіша, 2002. Boston, MA: Gulf Professional Publishing, 2002. — 213 p. — ISBN 0-750-67521-7. Preface The Improvement Challenge The Barriers to Improvement A Proven Process. В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников. Основи охорони праці. — Львів: щодо законодавчої та нормативної бази в галузі охорони прац. Основи охорони праці / В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников; Укр. акад. друкарства. - Л. : Афіша, 1999. . Охорона праці користувачів комп' ютерів / В. Ц. Жидецький; Укр. акад. друкарства. . Л. : Афіша, 2002. 288 с. 16. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Кам'янець-Подільсь-кий: К-ПДПУ: Інформ.-видавн. відділ, 2002. Основи охорони праці. В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников — Вид. 2-е, стериотипне. — Львів: Афіша, 2000. У ньому подано сучасні дані щодо законодавчої та нормативно-правової бази з питань охорони праці. Викладено основні поняття та визначення, що.

Winnieterra © 2016