Бланк фінансовий звіт субєкта малого підприємництва за 2013 рік - карту россии для ets 2 1 16 2

"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", Увага! У зв'язку з певними особливостями У разі необхідності бланк може бути доповнено іншими формулами. Також можуть бути змінені параметри комірок. 5, Дата (рік, місяць, число), 2011, 01, 01 15, Баланс, Форма N 1-м, Код за ДКУД, 1801006. 2013 р., річна зі звіту за 2013 р. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан). Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. 19 сер. 2014 П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» У поданій декларації з податку на прибуток за 2015 рік бухгалтер не. Бланк форми фінансової звітності 1-м, 2-м "Фінансовий звіт суб'єкта малого Порядок складання та зміст статей Фінансового звіту суб'єкта малого Підприємства, які за результатами діяльності за минулий рік визнаються.

29 вер. 2016 . Не можу в програмі знайти Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва з . потім у списку бланків у пошуку внесіть "Фінансовий звіт суб'єкта" та . В мене теж така проблема подаю фінзвіт за 2015 рік разом з декларацією . код звіту S0110011 . Copyright © 2013-2017 ФОП Чорноус "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" КОДИ. Дата (рік, місяць, число). Підприємство за КВЕД. Середня кількість працівників, осіб.

Winnieterra © 2011